Zeepunterzeilen.nl

Hans Houkema’s zeepunterzeilen.nl.

Waarom deze website? De eeuwenoude puntercultuur, die door “Het Nationale Punterwezen”, de Kamper schrijver, fotograaf en cineast Gait L. Berk aan de vergetelheid is ontrukt, moet blijven voortbestaan.

Trots dat wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen😀.