Vernieuwde webshop voor MTN

De ‘oude’ Nopcommerce shop volstond niet meer. In nauw samenwerking met Thoni Meijer van MTN Giethoorn is er een nieuwe lay-out ontstaan, zijn de alle artikelen overgeheveld en kan de shop weer draaien. Deze shop kan compleet in eigen beheer onderhouden worden door MTN.